Hillels verksamheter

Föreningen Hillel driver Hillelgårdens förskola och Hillelskolan med tillhörande fritidshem. Fritidshemmet är öppet för eleverna i förskoleklass till och med årskurs 3. Skolan har ca 175 inskrivna barn från förskoleklass till årskurs 6. Förskolan har i dagsläget 125 barn fördelat på 9 hemvisten.

 

Hillels vision lyder:

Varje barn som lämnar Hillel skall ha nått sin fulla kunskapspotential, vara en god medborgare och ha en trygg grund för att göra vidare val inom det judiska spektrat.


 vision.gif

 

 

 

 

Instruktioner för hur ev synpunkter eller klagomål hanteras finns här