Hillels verksamheter

Föreningen Hillel driver Hillelskolan, Hillelgårdens förskola och fritidshem. Eleverna i förskoleklass till och med årskurs 3 har fritids att gå till efter skolan och eleverna på mellanstadiet är välkomna till fritidsklubben. Skolan har ca 160 inskrivna barn från förskoleklass till årskurs 6. Förskolan har i dagsläget 125 barn fördelat på 7 avdelningar.

 

Instruktioner för hur ev synpunkter eller klagomål hanteras finns här