Hillels verksamheter

Föreningen Hillel driver Hillegården, Hillelskolan med tilhörande fritidshem. Eleverna i förskoleklass till och med årskurs 4 har fritids att gå till efter skolan och eleverna i klass 5 och 6 är välkomna till fritidsklubben. Skolan har ca 175 inskrivna barn från förskoleklass till årskurs 6. Förskolan har i dagsläget 135 barn fördelat på 9 hemvisten.

 

Instruktioner för hur ev synpunkter eller klagomål hanteras finns här