Styrelse

Styrelsen är Föreningen Hillels övergripande ansvariga organ för det löpande arbetet mellan årsmötena. Styrelsen väljs en gång per år på föreningens årsmöte och består av nio ledamöter. Styrelsen beslutar i alla frågor som är av stor vikt eller principiell betydelse för föreningen. Styrelsen ansvarar för att fastställa mål och inriktning för verksamheten samt ekonomiska ramar. Det ankommer på styrelsen att koordinera föreningens olika verksamheter så att den gemensamma målsättningen förverkligas.

 

För ytterligare information, ta kontakt med Hillels ordförande

 

Klicka här för Hillels stadgar