Välkommen till Hillel

Föreningen Hillel är en ideell förening med syfte att bedriva formell judisk utbildning i Stockholm. Under Hillels paraply finns Hillelskolan, judisk låg- och mellanstadieskola som drivs som friskola med ca 200 barn från förskoleklass till och med årskurs 6, Hillelgårdens förskola som består av 8 hemvisten med sammanlagt 125 barn i åldrarna 1 – 5 år. Vi har också ett fritidshem för barn från förskoleklass till och med årskurs 3 samt ett kök som förser verksamheterna med vällagad kosher mat.