Välkommen till Hillel

Föreningen Hillel är en ideell judisk förening med syfte att bedriva formell judisk utbildning i Stockholm. Under Hillels paraply finns Hillelskolan, judisk låg- och mellanstadieskola som drivs som friskola med ca 175 barn från förskoleklass till och med årskurs 6,  Hillelgårdens förskola som består av 9 hemvisten med sammanlagt ca 135barn i åldrarna 1 – 5 år. Vi har också ett fritidshem för barn från förskoleklasse till och med årskurs 4 samt ett kök som tillhandahåller oss mat lagat från grunden.